Secretariat

Secretariat Members

Abhijit Bhandarkar - Chief Advisor

Abhijit Bhandarkar

Chief Advisor

Prateek Gupta

Secretary General

Yash Bhatt - Deputy Secretary General

Yash Bhatt

Deputy Secretary General

Neha Pethkar

Treasurer

Nikhil jalan

Charge D’Affaires

Priyanka Chauhan

USG IT & Creatives

Sanjana Sharma

USG Collaborations

Riti Gada

USG Collaborations

Rishabh Kurade

USG Compliance

Siddhi Mandake

USG Communications

Drasti Jain

USG Communications

Shruti Maheshwari

USG Delegate Affairs

Rakshita Singh

USG Delegate Affairs

Rahul Shaktawat

USG Public Relations

 Molika Agrawal

USG Public Relations 

Tejal Kale

USG Research

Riya Punamiya

USG Research

Mannshree Sikchi

USG Marketing

Atharva Khadilkar

USG Marketing

Manav Asrani

USG Administration & Logistics

Hrishikesh Gayakwad

USG Administration & Logistics